HERB ACTİVE NATURAL;
Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için tüm faaliyet alanlarında “Sürdürülebilir Çevre” ilkesini benimsemiştir. Kuruluş değerleri arasında yer alan insana, çevreye ve topluma saygılı olma ilkesi doğrultusunda;
• Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlar kullanarak sürekli iyileştirmek,
• Tüm ürünleri ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve standartlar doğrultusunda sürdürmek,
• Çalışanlarının ve paydaşlarının çevre bilincini artırmak başlıca sorumluluğudur.
HERB ACTİVE NATURAL; Çevre Yönetim Sistemini, Kalite Yönetimi Sistemi ile bütünleşik olarak ele almakta ve sürekli geliştirmektedir.